2009. október 6.

Startol a Magyar Festészet Napja fesztivál

Az idei, VIII. Magyar Festészet Napja prog­ram­so­ro­zat, szám­ta­lan hely­szí­nen, Budapesten, vi­dé­ken, sőt ha­tá­ra­in­kon túl, ok­tó­ber 10-től 20-ig tart. A Magyar Festészet Napja ci­vil kez­de­mé­nye­zés­ként, né­hány lel­kes em­ber erő­fe­szí­té­se­ként 2002-ben jött lét­re. Csak re­mél­ni le­he­tett, hogy egy­szer az egész or­szá­got át­szö­vő, … Tovább