Kilencedszer is magyar festészet napja

Immár kilen­ce­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a magyar fes­té­szet nap­ját, hogy ráirá­nyít­sák a figyel­met a fes­tők­re és műve­ik­re. Ország­szer­te szá­mos kiál­lí­tás vár­ja a kép­ző­mű­vé­szet sze­rel­me­se­it. Újra meg­ren­de­zik a magyar fes­té­szet nap­ját októ­ber 18-án azért, hogy fel­hív­ják a figyel­met a kép­ző­mű­vé­szet ezen ágá­ra. Ez a nap Szent Lukács nap­ja, aki az orvo­sok…

Continue Reading