2011. szeptember 6.

Alkotóművészek seregszemléje

2011. ok­tó­ber 11–18-a kö­zött ün­ne­pi ki­ál­lí­tás­so­ro­za­tot ren­dez­nek Budapesten és Szentendrén a „Magyar Festészet Napja – Kárpát-medence fes­té­sze­te” se­reg­szem­le 10. év­for­du­ló­já­nak meg­ün­nep­lé­sé­re. A ren­dez­vény fő­véd­nö­ke Tőkés László, az Európai Parlament al­el­nö­ke. A prog­ram­ról Kron Zsuzsa kár­pát­al­jai gyö­ke­rű fes­tő­mű­vészt, a Magyar Festészet Napja Alapítvány ku­rá­to­rát kér­dez­tük. – A Magyar … Tovább