2012. február 14.

A Magyar Festészet Napja tíz éve

Az el­ső ren­dez­vényt 2002-ben si­ke­rült te­tő alá hoz­ni. A má­so­dik év­ben az ün­nep már két­na­pos volt. Ekkor csat­la­ko­zott a Duna Televízió fő mé­dia­tá­mo­ga­tó­ként hoz­zánk. Két órás élő mű­sort szen­telt a fes­té­szet ün­ne­pé­nek, va­la­mint egyéb mű­so­ra­i­ban is hírt adott ró­lunk. 2006-ban … Tovább