2012. szeptember 30.

Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

17.00 Magyar Nemzeti Galéria Budavári Palota C épü­let, I. eme­let. 1014 Budapest, Szent György tér 2. Élő ma­gyar fes­té­szet A „Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok” cí­mű ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, va­la­mint az Életműdíj és a Maticska-díj át­adá­sa Kurátor: Atlasz Gábor, Bukta Norbert, is­ki Kocsis … Tovább