Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

17.00 Magyar Nem­ze­ti Galé­ria Buda­vá­ri Palo­ta C épü­let, I. eme­let. 1014 Buda­pest, Szent György tér 2. Élő magyar fes­té­szet A „Doye­nek, Közép­ge­ne­rá­ció és Fia­ta­lok” című kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, vala­mint az Élet­mű­díj és a Maticska-díj átadá­sa Kurá­tor: Atlasz Gábor, Buk­ta Nor­bert, iski Kocsis Tibor, Szent­györ­gyi József és Vés­sey Gábor Meg­nyit­ja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész Házi­asszony:…

Continue Reading