2013. június 17.

Amrita Sher-Gil magyar-indiai festőművész (1913–1941)

2013-ban itt­hon és Indiában Amrita Sher-Gil magyar-indiai fes­tő­mű­vész (1913–1941) szü­le­té­sé­nek 100. év­for­du­ló­ját ün­ne­pel­jük. A Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Nemzeti Múzeum Amrita Sher-Gil szü­le­té­sé­nek szá­za­dik év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból sza­bad­té­ri fo­tó­ki­ál­lí­tást tart.