Róth Miksa Emlék­ház

2013. ok­tó­ber 22- no­vem­ber 10.
Roth Miksa Emlékház ( 1078 Budapest, Nefelejcs ut­ca 26.)
Ballada Kortárs üveg­fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás
Kurátor: Szatmári Nóra

Életvonal
A Magyar Kárpitművészek Egyesületének ki­ál­lí­tá­sa

Köszöntöt mon­dott: Lencsés Ida Ferenczy- dí­jas kár­pit­mű­vész, ku­rá­tor
Kiállítást meg­nyi­tot­ta: Dvorszky Hedvig mű­vé­szet­tör­té­nész

This gallery contains 109 photos

Doye­nek és fia­ta­lok fes­té­szeti kiállítása

2013.október 20-november 3.

REÖK PALOTA (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 56.)
Doyenek és fi­a­ta­lok fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tá­sa 
Szakmai díj­át­adó ün­nep­ség
Megnyitotta: Nagy Imre a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igaz­ga­tó­ja
Közreműködött: Lőrinszky Attila nagy­bő­gő­mű­vész
Moderátor: Cserháti Ágnes

 

This gallery contains 56 photos

Női vonal 2.

2013. ok­tó­ber 18-október 25.

Próféta Galéria-(1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.)
Női Vonal II.- cso­por­tos ki­ál­lí­tás
A ki­ál­lí­tást megnyitotta:Keserű Katalin mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködött: SZP-SZF
Moderátor: Cserháti Ágnes

Kiállító mű­vé­szek:
Bikácsi Daniella, Vincze Angéla, Benczúr Anita, Vojnics Erzsébet, Csáth Annamária, Zöld Anikó, Csiszér Zsuzsi, Deák Ilona, Ficsor Sarolta, Hánsági Hédi, Harmati Zsófia, Keserű Ilona, Knopf Andrea, Kovács Lola,Kopócsi Judit, Krajcsovics Éva,Krón Zsuzsa, Makó Judit, Maria B. Raunio, Mara Kinga Villő, Matyus Dóra, Mayer Berta, Mészáros Ágnes, Nádas Alexandra, Navratil Judit, Osgyányi Róza, Osgyányi Sára, Papageorgiu Andrea, Pintérné Varga Zsuzsanna, Schnedarek Réka, Szabó Franciska, Szilárd Klára, Tompai Ildikó, Tóth Angelika, Varga Edina, Varga Patrícia Minerva, Vágó Maddolna, Ványai Magdolna, Verebics Ági, Verebics Kati, Véghseő Klára
www.profetagaleria.hu

 

This gallery contains 28 photos

A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb festőmű­vé­szek közös kiállítása

2013. ok­tó­ber 15-november 15.

Graphisoft Park Étterem és Konferencia Központ (1031 Budapest, Záhony ut­ca 7.)
A ma­gyar kö­zép­ge­ne­rá­ció és a szerb fes­tő­mű­vé­szek kö­zös ki­ál­lí­tá­sa

Köszöntöt mon­dott: Kocsány János a Graphisoft Park ve­zér­igaz­ga­tó­ja
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: prof. Dr. Tulassy Tivadar egye­te­mi ta­nár, aka­dé­mi­kus 
A szerb ven­dé­gek ré­szé­ről meg­nyi­tot­ta: Sonja Kostić  Szerbiai Képzőművészek Országos Egyesülete Igazgató Tanácsának tag­ja
Közreműködött: Concertino al­la pri­ma, Miroslav Jovanćić  he­ge­dűn, Verebes György zon­go­rán

This gallery contains 88 photos