Szim­po­zium a kor­társ magyar fes­té­szetről

2013. októ­ber 25. Gra­phi­soft Park Étte­rem és Kon­fe­ren­cia Köz­pont (1031 Buda­pest, Záhony utca 7.) SZIMPOZIUM a kor­társ magyar fes­té­szert­ről, az MMA és az MFN ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben Laj­ta Gábor -Meg­halt a fes­té­szet, éljen a fes­té­szet? Sze­ma­dám György -A pápu­ák­tól a Műcsar­no­kig iski Kocsis Tibor-Szt. Lukács dilem­mák Fel­fel­tö­rek­vő kor­társ fes­té­szet a kép­ző­mű­vé­szet for pro­fit…

Continue Reading