Róth Miksa Emlék­ház

Tisz­te­let a gótikának-Kortárs üveg­fes­té­sze­ti kiál­lí­tás

Róth Mik­sa Emlék­ház ( 1078 Buda­pest Nefe­lejcs utca 26.)
2014. októ­ber 20- novem­ber 16.
Meg­nyi­tot­ta: Balázs Mik­lós Ernő moza­ik­mű­vész
Kurá­tor: Czif­rák Lász­ló