Szol­noki kiál­lí­tás

 

2014

Folyó – A Szolnoki Képzőművészeti cso­port ki­ál­lí­tá­sa 2014
Szolnoki Galéria -(5000, Szolnok, Templom út 2.)
2014.október 18 – de­cem­ber 15.
Köszöntőt mon­dott: Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re va­la­mint Szemadán György a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti ta­go­za­tá­nak ve­ze­tő­je
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Nagy T. Katalin mű­vé­szet­tör­té­nész
A meg­nyi­tó ün­nep­ség al­kal­má­ból köz­re­mű­köd­tek a Magyar Nemzeti Színház mű­vé­szei:
Bakos-Kiss Gábor, Olt Tamás, Szorcsik Krisztina mv.
Előadták a „ Képhalászok” pro­ló­gus cí­mű szín­mű­vet
Szőnyi István gon­do­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val ír­ta Verebes Ernő
Színpadra ál­lí­tot­ta: Atlasz Gábor
Zene: Verebes Ernő, Verebes György

This gallery contains 0 photos

Női vonal 3 kiállítás

 

Női vo­nal III.– cso­por­tos ki­ál­lí­tás

2014. ok­tó­ber 17-október 29.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sipos Endre mű­vé­sze­ti író, fes­tő­mű­vész
Közreműködött: Szabó Franciska és Szabó Péter
Moderátor: Cserháti Ágnes MTVA
Kurátor: Vincze Angéla fes­tő­mű­vész

Kiállító mű­vé­szek:

Bikácsi Daniella, Vincze Angéla, Benczúr Anita, Vojnics Erzsébet, Csáth Annamária, Zöld Anikó, Csiszér Zsuzsi, Deák Ilona, Ficsor Sarolta, Hánsági Hédi, Harmati Zsófia, Keserű Ilona, Knopf Andrea, Kovács Lola,Kopócsi Judit, Krajcsovics Éva,Krón Zsuzsa, Makó Judit, Maria B. Raunio, Mara Kinga Villő, Matyus Dóra, Mayer Berta, Mészáros Ágnes, Nádas Alexandra, Navratil Judit, Osgyányi Róza, Osgyányi Sára, Papageorgiu Andrea, Pintérné Varga Zsuzsanna, Schnedarek Réka, Szabó Franciska, Szilárd Klára, Tompai Ildikó, Tóth Angelika, Varga Edina, Varga Patrícia Minerva, Vágó Maddolna, Ványai Magdolna, Verebics Ági, Verebics Kati, Véghseő Klára

 

 

This gallery contains 0 photos

Főrendezvény három generáció kiállítása

Élő Magyar Festészet- Három ge­ne­rá­ció ki­ál­lí­tá­sa
Bálna Budapest ( 1093 Budapest, Fővám tér 11-12.)
2014. ok­tó­ber 19-november 02.
Megnyitotta: Doncsev  András a MTVA kul­tu­rá­lis fő­szer­kesz­tő­je
A ki­ál­lí­tást mél­tat­ta: Antall István a Magyar Rádió iro­dal­mi szer­kesz­tő­je

A meg­nyi­tó ün­nep­ség al­kal­má­ból köz­re­mű­köd­tek a Magyar Nemzeti Színház mű­vé­szei:
Bakos-Kiss Gábor, Olt Tamás, Szorcsik Krisztina mv.
Előadták a „ Képhalászok” pro­ló­gus cí­mű szín­mű­vet
Szőnyi István gon­do­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val ír­ta Verebes Ernő
Színpadra ál­lí­tot­ta: Atlasz Gábor
Zene: Verebes Ernő, Verebes György
SZÍN SZÍN- a Nemzeti Színház ar­cai 
Eöry Szabó Zsolt fo­tó­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
Doyenek ki­ál­lí­tá­sa 
Kurátor : Bukta Norbert fes­tő­mű­vész

Kortárs ma­gyar fes­té­szet irány­vo­na­lai cí­mű ki­ál­lí­tás 
Kurátor: Kovács Lehel fes­tő­mű­vész, Schneller János mű­vé­szet­tör­té­nész

Fiatal Festők cso­port­ja ki­ál­lí­tás 
Kurátor: is­ki Kocsis Tibor fes­tő­mű­vész

 

This gallery contains 0 photos