Ybl Egyesület meghívó

MEGHÍVÓ A FESTÉSZET NAPJA 2015 A fes­tők védő­szent­je, Szent Lukács orvo­si műkö­dé­se épp­úgy ismert, mint fes­tői tény­ke­dé­se. Neki tulaj­do­nít­ják a római Maria Mag­gi­o­re bazi­li­ká­ban őrzött Mária képet is. Brá­da Tibor fes­tő­mű­vész zse­ni­á­lis ötle­te és 2002-ben hozott elha­tá­ro­zá­sa — misze­rint Szent Lukács nap­ja, októ­ber 18-a legyen a Fes­té­szet nap­ja – az…

Continue Reading