2015. szeptember 25.

Ybl Egyesület meghívó

MEGHÍVÓ A FESTÉSZET NAPJA 2015 A fes­tők vé­dő­szent­je, Szent Lukács or­vo­si mű­kö­dé­se épp­úgy is­mert, mint fes­tői tény­ke­dé­se. Neki tu­laj­do­nít­ják a ró­mai Maria Maggiore ba­zi­li­ká­ban őr­zött Mária ké­pet is. Bráda Tibor fes­tő­mű­vész zse­ni­á­lis öt­le­te és 2002-ben ho­zott el­ha­tá­ro­zá­sa – mi­sze­rint Szent … Tovább