A 60. vásár­he­lyi őszi tár­lat díja­zott­ja­i­nak kiállítása

2013. októ­ber 18-október 22.

ART IX-XI GALÉRIA ( 1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 1.)
A 60. vásár­he­lyi őszi tár­lat díja­zot­ta­i­nak kiál­lí­tá­sa 
Tár­lat­ve­ze­tést tar­tott: Feledy Balázs művé­szet­tör­té­net