A 60. vásár­he­lyi őszi tár­lat díja­zott­ja­i­nak kiállítása

2013. ok­tó­ber 18-október 22.

ART IX-XI GALÉRIA ( 1114 Budapest, Bartók Béla út 1.)
A 60. vá­sár­he­lyi őszi tár­lat dí­ja­zot­ta­i­nak ki­ál­lí­tá­sa 
Tárlatvezetést tar­tott: Feledy Balázs mű­vé­szet­tör­té­net

 

Comments are closed.