A Magyar Festészet Napja eseményei Szolnokon 2014

A Kép­ző­mű­vé­szet Ünne­pe a Magyar Fes­té­szet Nap­ja kiemelt ren­dez­vé­nye. Fő ese­mé­nye a “Folyó” a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság éves nagy kiál­lí­tá­sa 2014. A fil­met Len­gyel Bol­di­zsár (Szol­nok Tele­ví­zió) készí­tet­te 2014-ben. http://szolnokimuvesztelep.com