Aba-Novák Agóra Kulturális Központ

Kiál­lí­tás hely­színe: Szolnoki Művészeti Egyesület, Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, Szolnok

Kiál­lí­tás cí­me: Mester és ta­nít­vá­nya
Kiál­lító művé­szek: Maracskó Gabriella gra­fi­i­kus­mű­vész és Gránicz Tamás fes­tő­mű­vész

Meg­nyitja: Bráda Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a Magyar Festészet Napja ala­pí­tó­ja

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 16. pén­tek, 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 3.

Nyitva tar­tás:
H-P: 10.00-19.00
Szo-V: 10.00-16.00

5000 Szolnok, Hild tér 1.