Kiál­lí­tás hely­színe: Szol­no­ki Művé­sze­ti Egye­sü­let, Aba-Novák Agó­ra Kul­tu­rá­lis Köz­pont, Szol­nok

Kiál­lí­tás címe: Mes­ter és tanít­vá­nya
Kiál­lító művé­szek: Maracs­kó Gab­ri­el­la gra­fi­i­kus­mű­vész és Grá­nicz Tamás fes­tő­mű­vész

Meg­nyitja: Brá­da Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ala­pí­tó­ja

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. pén­tek, 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 3.

Nyit­va tar­tás:
H-P: 10.00–19.00
Szo-V: 10.00–16.00

5000 Szol­nok, Hild tér 1.