Aba-Novák Agóra Kulturális Központ

Kiál­lí­tás hely­színe: Szol­noki Művé­szeti Egye­sü­let, Aba-Novák Agóra Kul­tu­rá­lis Köz­pont, Szol­nok

Kiál­lí­tás címe: Mes­ter és tanít­vá­nya
Kiál­lító művé­szek: Maracskó Gab­ri­ella gra­fi­i­kusmű­vész és Grá­nicz Tamás festőművész

Meg­nyitja: Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőmű­vész, a Magyar Fes­té­szet Napja alapítója

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. pén­tek, 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 3.

Nyitva tar­tás:
H-P: 10.00–19.00
Szo-V: 10.00–16.00

5000 Szol­nok, Hild tér 1.