Alkoss a szerzőkkel!

| 0 comments

2012. ok­tó­ber 20.

Hemingway ét­te­rem ( 1118 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 2. Feneketlen-tó)
Alkoss a szer­zők­kel!
Bráda Tibor – Sipos Endre
Kis mű­te­rem so­ro­zat: Tájképfestés ak­va­rel­lel Cser Kiadó és Magyar Művészellátó
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Bráda Tibor fes­tő­mű­vész
Közös al­ko­tás 
A Kis Műterem so­ro­zat: Tájképfestészet ak­va­rel­lel cí­mű kö­te­té­nek szer­ző­i­vel a Hemingway ét­te­rem­ben.

 

Vélemény, hozzászólás?