ARTÉR Szalon / Határtalanul

az ARTÉR Művé­sze­ti Egye­sü­let Kiál­lí­tá­sa

Sza­lon: Deli Esz­ter, Győ­ri Lajos, Haszon Ákos, Her­nusz Ágnes, Kalas Zsu­zsa, Kaszás Réka, Komen­dák Éva, Palik Esz­ter, Pető Márk, Vár­he­lyi Csil­la

Határ­ta­la­nul: Bányai Gábor – kerá­mia, Bere­gi Edi­na – fotó, Dré­gely Imre – fotó, Filo­tás Vik­tó­ria – kerá­mia, Haid Atti­la — fotó, Heren­di Péter — fotó, Kaintz Regi­na — ékszer, Kuta­si Tün­de – szob­rá­szat, Mol­nár Zol­tán – fotó, Simándi-Kövér Anna­má­ria — tex­til

Meg­nyitja: Rónai-Balázs Zol­tán köl­tő

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 18. kedd 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: Októ­ber 24-ig.
arter-logo_honlapra
Hely­szín: 1221 Buda­pest, Mária Teré­zia u. 7.