BÁLNA 2015 októ­ber 2.

F É N Y”- című fes­té­sze­ti kiál­lí­tás


2015 a Fény éve, Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar tisz­te­le­té­re

B32 Galé­ria és Kul­túr­tér (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.)
2015 októ­ber 16-november 6.

A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Feledy Balázs művé­szet­tör­té­nész

Köz­re­mű­kö­dött: Éder György csel­lón

 

 

 

 

A Fény  című elő­adás

2016. novem­ber 2.

Köz­re­mű­kö­dött a
Csík­szer­da kórus

Szí­né­szek, tán­co­sok:
Ger­ge­lyi Júlia
Hor­váth Lász­ló
Atlasz Gábor
Nagy Péter

Ren­de­ző:
Atlasz Gábor

 

 


Fotók:
Pasecz­ki Lídia