BÁLNA 2015 októ­ber 2.

 

 

 

F É N Y
Kiál­lí­tást meg­nyitó kórus­mu­zsika — tánc — szín­ház
BÁLNA 2015 októ­ber 2.

Köz­remű­kö­dött a
Csík­szerda kórus

Szí­né­szek, tán­co­sok:
Ger­ge­lyi Júlia
Hor­váth László
Atlasz Gábor
Nagy Péter

Ren­dező:
Atlasz Gábor


Fotók:
Paseczki Lídia

Comments are closed.