Bartók 1 Galéria

Vásár­he­lyi Őszi Tár­lat díja­zott­ja­i­nak kiál­lí­tá­sa

Meg­nyitja: Pogány Gábor

Meg­nyitó idő­pontja: 2016 Októ­ber 14. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: Októ­ber 26

Nyit­va tar­tás:

Bar­tók 1 Galé­ria
Bar­tók Béla út 1