Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
A Magyar Fes­té­szet Nap­ja ala­pí­tó­ja, tisz­te­let­be­li örö­kös elnö­ke