busz info

Október 15. Szolnok

Egész na­pos fes­té­szet na­pi ese­mény­sor­ral csat­la­ko­zik a Szolnoki Képzőművészeti Társaság a ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz.
Ingyenes buszt in­dí­tunk Szolnokra.
Indulás 10.00 óra­kor a Szent István Kórház par­ko­ló­já­ból, Bp. Nagyvárad tér
Visszaindulás Szolnokról 21 óra­kor.

Október 16. Esztergom

Egész na­pos ren­dez­vény a ki­rá­lyok vá­ro­sá­ban. Kiállításmegnyitók – díj­át­adók
Ingyenes buszt in­dí­tunk Esztergomba. A rész­vé­tel re­giszt­rá­ci­ó­hoz kö­tött:
festnapinfo@gmail.com
Indulás 9.30 óra­kor a Szent István Kórház par­ko­ló­já­ból, Bp. Nagyvárad tér
Visszaindulás Esztergomból a Szent Adalbert Központ par­ko­ló­já­ból 20.30 óra­kor.