október 10, 2012

Kiemelt rendezvények

októ­ber 18. | csü­tör­tök 11.00 Szent Ist­ván Bazi­lika Érseki Társ­szé­kes­egy­ház Lovag­te­rem /lifttel a kilátó felé/ 1051 Buda­pest, Her­ceg­prí­más u. 7. Jelen-lét A Magyar Kár­pitmű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tása Meg­nyitja: Kont­sek Ildikó, művé­szet­tör­té­nész, a Keresz­tény Múzeum igaz­ga­tója Nyitva tar­tás: 10.00 – 16.30 októ­ber 28-ig 17.00 Magyar Nem­zeti … Tovább

október 10, 2012

XI. kerületi események

Koszo­rú­zá­sok: 10.00   Kelen­he­gyi úti művész­ház 1118 Buda­pest, Kelen­he­gyi u. 11. Köszöntőt mond: dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter 11.00   Gár­do­nyi tér 1114 Buda­pest, Gár­do­nyi tér Csont­váry emlék­tábla  Köszöntőt mond: dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter 12.00 Gel­lért Szálló 1111 Buda­pest  Szent Gel­lért tér 1. Szent­györ­gyi József … Tovább

október 4, 2012

október 20. | szombat

10.00 Heming­way étte­rem 1118 Buda­pest, Kosz­to­lá­nyi Dezső tér 2. Feneketlen-tó Alkoss a szerzők­kel! Bráda Tibor – Sipos Endre Kis műte­rem soro­zat: Táj­kép­fes­tés akva­rel­lel Cser Kiadó és Magyar Művé­sz­el­látó Meg­nyitja: Bráda Tibor festőmű­vész Közös alko­tási lehető­ség A Kis Műte­rem soro­zat Táj­kép­fes­té­szet akva­rel­lel című … Tovább