október 11. | csütörtök

16.00 Nyugat-magyarországi Egye­tem Apá­czai Cse­re János Kar Vizu­á­lis Neve­lé­si Tan­szék Czi­rá­ki Lajos Kiál­lí­tó­tér 9024 Győr, Liszt F. u. 42. II. eme­let A vára­ko­zás ide­je Kovács Gom­bos Gábor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Mar­tos Gábor művé­sze­ti író, a Múze­um­Ca­fé főszer­kesz­tő­je Nyit­va tar­tás: vasár­nap kivé­te­lé­vel napon­ta 8.00–20.00 óra. novem­ber 2-ig 17.00 Galéria’18 Fővá­ro­si Sza­bó Ervin…

Continue Reading