október 4, 2012

október 11. | csütörtök

16.00 Nyugat-magyarországi Egye­tem Apá­czai Csere János Kar Vizu­á­lis Neve­lési Tan­szék Cziráki Lajos Kiál­lí­tó­tér 9024 Győr, Liszt F. u. 42. II. eme­let A vára­ko­zás ideje Kovács Gom­bos Gábor festőmű­vész kiál­lí­tása Meg­nyitja: Mar­tos Gábor művé­szeti író, a Múze­um­Café főszer­kesztője Nyitva tar­tás: vasár­nap kivé­te­lé­vel naponta … Tovább