2012. október 4.

október 11. | csütörtök

16.00 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Vizuális Nevelési Tanszék Cziráki Lajos Kiállítótér 9024 Győr, Liszt F. u. 42. II. eme­let A vá­ra­ko­zás ide­je Kovács Gombos Gábor fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa Megnyitja: Martos Gábor mű­vé­sze­ti író, a MúzeumCafé fő­szer­kesz­tő­je Nyitva tar­tás: va­sár­nap ki­vé­te­lé­vel … Tovább