október 4, 2012

október 12. | péntek

16:00 Sik­lósi Vár­szín­ház Kul­tu­rá­lis és Ide­gen­for­galmi Köz­pont Non­pro­fit Köz­hasznú Kft. Sik­lósi Vár 1. eme­leti kiál­lító helyi­ség Med­nyánszky Tár­sa­ság | „Ember és világa” Meg­nyitja: Szabó Gábor szob­rászmű­vész Köz­remű­ködők: A sik­lósi vár­ud­var­ban 2012. októ­ber 12-én 14:00 óra­kor a kiál­lító művé­szek együtt alkot­nak egy óriás vász­non a művé­szeti … Tovább