2012. október 4.

október 12. | péntek

16:00 Siklósi Várszínház Kulturális és Idegenforgalmi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Siklósi Vár 1. eme­le­ti ki­ál­lí­tó he­lyi­ség Mednyánszky Társaság | „Ember és vi­lá­ga” Megnyitja: Szabó Gábor szob­rász­mű­vész Közreműködők: A sik­ló­si vár­ud­var­ban 2012. ok­tó­ber 12-én 14:00 óra­kor a ki­ál­lí­tó mű­vé­szek együtt al­kot­nak egy óri­ás vász­non a mű­vé­sze­ti … Tovább