október 13. | szombat

15.00 Műte­rem Galé­ria Buda­pest, 1023 Daru utca 2/c. T: 06 1 335 05 36 Sza­vak­kal és képek­kel Maro­si Ilo­na kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: dr. Balázs Lívia Élet­mű össze­fog­la­ló könyv­be­mu­ta­tó és kiál­lí­tás 104 db műtárgy, gra­fi­ka, réz­plasz­ti­ka, fest­mény bemutatása.Kötetlen beszél­ge­tés a kép­ző­mű­vé­szet­ről. Nyit­va tar­tás: napon­ta 14–18 órá­ig. 2012. októ­ber 20-ig 17.00 Kép­csar­nok Kft. Prest­ige…

Continue Reading