2012. október 4.

október 13. | szombat

15.00 Műterem Galéria Budapest, 1023 Daru ut­ca 2/c. T: 06 1 335 05 36 Szavakkal és ké­pek­kel Marosi Ilona ki­ál­lí­tá­sa Megnyitja: dr. Balázs Lívia Életmű össze­fog­la­ló könyv­be­mu­ta­tó és ki­ál­lí­tás 104 db mű­tárgy, gra­fi­ka, réz­plasz­ti­ka, fest­mény bemutatása.Kötetlen be­szél­ge­tés a kép­ző­mű­vé­szet­ről. Nyitva tar­tás: … Tovább