október 4, 2012

október 13. | szombat

15.00 Műte­rem Galé­ria Buda­pest, 1023 Daru utca 2/c. T: 06 1 335 05 36 Sza­vak­kal és képek­kel Marosi Ilona kiál­lí­tása Meg­nyitja: dr. Balázs Lívia Életmű össze­fog­laló könyv­be­mu­tató és kiál­lí­tás 104 db műtárgy, gra­fika, réz­plasz­tika, fest­mény bemutatása.Kötetlen beszél­ge­tés a képzőmű­vé­szetről. Nyitva tar­tás: naponta … Tovább