október 4, 2012

október 14. | vasárnap

10.00 T-Art Ala­pít­vány és a Békás­me­gyeri Szent József Plé­bá­nia Szent József Ház, 1038 Buda­pest, Temp­lom u. 20. Credo – Kár­páti Tamás kiál­lí­tás Tár­lat­ve­zető: Garami Gréta művé­szet­tör­té­nész A Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból a T-Art Ala­pít­vány Garami Gréta és Kár­páti Tamás rész­vé­te­lé­vel tár­lat­ve­ze­tésre és … Tovább