október 14. | vasárnap

10.00 T-Art Ala­pít­vány és a Békás­me­gye­ri Szent József Plé­bá­nia Szent József Ház, 1038 Buda­pest, Temp­lom u. 20. Cre­do – Kár­pá­ti Tamás kiál­lí­tás Tár­lat­ve­ze­tő: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész A Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból a T-Art Ala­pít­vány Gara­mi Gré­ta és Kár­pá­ti Tamás rész­vé­te­lé­vel tár­lat­ve­ze­tés­re és művész-közönség talál­ko­zó­ra vár­ja az érdek­lő­dő­ket az Óbé­kás­me­gye­ri Szent József…

Continue Reading