október 4, 2012

október 16. | kedd

17.00 Pin­tér palace 1056 Buda­pest Váci u. 69. | Váci u. és Pin­tér u. sarok „Egy osz­tály vissza­néz” Kiál­lító művé­szek: Somo­gyi Győző, †Kovács Tamás, Szent­györ­gyi József, Zöld Anikó, Bráda Tibor és osz­tály­tár­saik Meg­nyitja: Tölg Mol­nár Zol­tán festőmű­vész A Képző és Iparmű­vé­szeti Gim­ná­zi­um­ban … Tovább