október 4, 2012

október 18. | csütörtök

11.00 Szent Ist­ván Bazi­lika Érseki Társ­szé­kes­egy­ház Lovag­te­rem /lifttel a kilátó felé/ 1051 Buda­pest, Her­ceg­prí­más u. 7. Jelen-lét A Magyar Kár­pitmű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tása Meg­nyitja: Kont­sek Ildikó, művé­szet­tör­té­nész, a Keresz­tény Múzeum igaz­ga­tója Nyitva tar­tás: 10.00 – 16.30 októ­ber 28-ig 17.00 Magyar Nem­zeti Galé­ria Buda­vári Palota C … Tovább