2012. október 4.

október 20. | szombat

10.00 Hemingway ét­te­rem 1118 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 2. Feneketlen-tó Alkoss a szer­zők­kel! Bráda Tibor – Sipos Endre Kis mű­te­rem so­ro­zat: Tájképfestés ak­va­rel­lel Cser Kiadó és Magyar Művészellátó Megnyitja: Bráda Tibor fes­tő­mű­vész Közös al­ko­tá­si le­he­tő­ség A Kis Műterem so­ro­zat Tájképfestészet ak­va­rel­lel cí­mű … Tovább