október 20. | szombat

10.00 Heming­way étte­rem 1118 Buda­pest, Kosz­to­lá­nyi Dezső tér 2. Feneketlen-tó Alkoss a szer­zők­kel! Brá­da Tibor – Sipos End­re Kis műte­rem soro­zat: Táj­kép­fes­tés akva­rel­lel Cser Kiadó és Magyar Művész­el­lá­tó Meg­nyit­ja: Brá­da Tibor fes­tő­mű­vész Közös alko­tá­si lehe­tő­ség A Kis Műte­rem soro­zat Táj­kép­fes­té­szet akva­rel­lel című köte­té­nek szer­ző­i­vel a Heming­way étte­rem­ben. A belé­pés 500 Ft (az…

Continue Reading