október 4, 2012

október 20. | szombat

10.00 Heming­way étte­rem 1118 Buda­pest, Kosz­to­lá­nyi Dezső tér 2. Feneketlen-tó Alkoss a szerzők­kel! Bráda Tibor – Sipos Endre Kis műte­rem soro­zat: Táj­kép­fes­tés akva­rel­lel Cser Kiadó és Magyar Művé­sz­el­látó Meg­nyitja: Bráda Tibor festőmű­vész Közös alko­tási lehető­ség A Kis Műte­rem soro­zat Táj­kép­fes­té­szet akva­rel­lel című … Tovább