Budapesti csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 17. kedd Fővá­ro­si Sza­bó Ervin Könyv­tár Buda­pest, 1088 Sza­bó Ervin tér 1. (Bejá­rat a Revicz­ky u. felől) Szin­té­zis Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Török Gábor Nyit­va tar­tás: H-P: 10.00–20.00 Szo: 10.00–16.00 2013. októ­ber 13-ig SZEPTEMBER 19. csü­tör­tök Erdei Éva Galé­ria 1213 Buda­pest, Kon­dor utca 29.  Örök ván­dor­lás Kopócsy Judit…

Continue Reading