szeptember 29, 2013

Külföldi csatlakozó rendezvények

OKTÓBER 3. csü­tör­tök 18.00 Művé­sze­tek Háza — Dom ume­nia Kassa Szlo­vá­kia Med­nyánszky Tár­sa­ság kiál­lí­tása Meg­nyitja: Czim­bal­mosné Mol­nár Éva Magyar­or­szág kas­sai főkon­zulja októ­ber 24-ig OKTÓBER 4. pén­tek 18.00 Kor­társ Magyar Galé­ria Vermes-villa Duna­szer­da­hely Hom­mage á Med­nyánszky — A Med­nyánszky Tár­sa­ság tag­sága kiál­lí­tása … Tovább