Külföldi csatlakozó rendezvények

OKTÓBER 3. csü­tör­tök 18.00 Művé­sze­tek Háza — Dom ume­nia Kas­sa Szlo­vá­kia Med­nyánsz­ky Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Czim­bal­mos­né Mol­nár Éva Magyar­or­szág kas­sai főkon­zul­ja 2013. októ­ber 24-ig OKTÓBER 4. pén­tek 18.00 Kor­társ Magyar Galé­ria Vermes-villa Duna­szer­da­hely Hom­mage á Med­nyánsz­ky — A Med­nyánsz­ky Tár­sa­ság tag­sá­ga kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Pogány Gábor művé­szet­tör­té­nész 2013. októ­ber 24-ig OKTÓBER

Continue Reading