október 14. hétfő

16.00 Pár­be­széd Háza, kápol­na 1085 Buda­pest, Horánsz­ky utca 20. KAPU Kal­már­né Horóczi Mar­git fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész Köz­re­mű­kö­dik: Kru­lik Esz­ter hege­dű­mű­vész Nyit­va tar­tás: 15–19 órá­ig 2013. októ­ber 18-ig

Continue Reading