2013. szeptember 29.

október 14. hétfő

16.00 Párbeszéd Háza, ká­pol­na 1085 Budapest, Horánszky ut­ca 20. KAPU Kalmárné Horóczi Margit fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa Megnyitja: Somogyi György mű­vé­szet­tör­té­nész Közreműködik: Krulik Eszter he­ge­dű­mű­vész Nyitva tar­tás: 15-19 órá­ig ok­tó­ber 18-ig