szeptember 29, 2013

október 14. hétfő

16.00 Pár­be­széd Háza, kápolna 1085 Buda­pest, Horánszky utca 20. KAPU Kal­márné Horó­czi Mar­git festőmű­vész kiál­lí­tása Meg­nyitja: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész Köz­remű­kö­dik: Kru­lik Esz­ter hegedűmű­vész Nyitva tar­tás: 15–19 óráig októ­ber 18-ig