szeptember 29, 2013

október 15. kedd

18.00  Sem­mel­weis Sza­lon 1085 Buda­pest, Üllői út 26. FÉNY ÉS ÁRNYÉK Atlasz Gábor festőmű­vész kiál­lí­tása A festő­vel beszél­get és a kiál­lí­tást meg­nyitja: Sedi­ánszky Nóra dra­ma­turg A meg­te­kin­tés­hez a további napo­kon beje­lent­ke­zés szük­sé­ges: tel.: +36 20 663 2055, rendezveny@semmelweis-univ.hu novem­ber 15-ig 18.00  Karin­thy Sza­lon 1111 … Tovább