október 15. kedd

18.00  Sem­mel­weis Sza­lon 1085 Buda­pest, Üllői út 26. FÉNY ÉS ÁRNYÉK Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa A fes­tő­vel beszél­get és a kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Sedi­ánsz­ky Nóra dra­ma­turg A meg­te­kin­tés­hez a továb­bi napo­kon beje­lent­ke­zés szük­sé­ges: tel.: +36 20 663 2055, rendezveny@semmelweis-univ.hu 2013. novem­ber 15-ig 18.00  Karin­thy Sza­lon 1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22. 60 –…

Continue Reading