2013. szeptember 29.

október 15. kedd

18.00  Semmelweis Szalon 1085 Budapest, Üllői út 26. FÉNY ÉS ÁRNYÉK Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa A fes­tő­vel be­szél­get és a ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Sediánszky Nóra dra­ma­turg A meg­te­kin­tés­hez a to­váb­bi na­po­kon be­je­lent­ke­zés szük­sé­ges: tel.: +36 20 663 2055, rendezveny@semmelweis-univ.hu no­vem­ber 15-ig 18.00  Karinthy … Tovább