2013. szeptember 29.

október 17. csütörtök

17.00  KULTI Szalon 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1-3.    „Pszeudo Csontváryk” kép­ha­mi­sít­vá­nyok – ki­ál­lí­tás  Az Újbudai Kulturális Intézet és Dr. Gegesi Kiss József be­mu­tat­ja a „pszeudo-Csontváry” mű­ve­ket. 18.00  Graphisoft Park | 58. sz. épü­let 1031 Budapest, Záhony ut­ca 7. A ma­gyar kö­zép­ge­ne­rá­ció … Tovább