szeptember 29, 2013

október 17. csütörtök

17.00  KULTI Sza­lon 1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1–3.    „Psze­udo Csont­vá­ryk” kép­ha­mi­sít­vá­nyok – kiál­lí­tás  Az Újbu­dai Kul­tu­rá­lis Inté­zet és Dr. Gegesi Kiss József bemu­tatja a „pszeudo-Csontváry” műve­ket. 18.00  Gra­p­hi­soft Park | 58. sz. épü­let 1031 Buda­pest, Záhony utca 7. A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a … Tovább