október 17. csütörtök

17.00  KULTI Sza­lon 1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1–3.    „Psze­u­do Csont­váryk” kép­ha­mi­sít­vá­nyok – kiál­lí­tás  Az Újbu­dai Kul­tu­rá­lis Inté­zet és Dr. Gege­si Kiss József bemu­tat­ja a „pszeudo-Csontváry” műve­ket. 18.00  Gra­phi­soft Park | 58. sz. épü­let 1031 Buda­pest, Záhony utca 7. A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb fes­tő­mű­vé­szek közös kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Son­ja Kos­tić a…

Continue Reading