október 18. péntek

10.00  Kelen­he­gyi Művész­ház 1114 Buda­pest, Kelen­he­gyi út 12–14. Koszo­rú­zás, Mat­zon Fri­gyes emlék­táb­lá­já­nak ünne­pé­lyes ava­tá­sa 12.00  1111 Buda­pest, Gár­do­nyi tér Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál Köszön­tőt mond: Kiss Zol­tán Lász­ló, Jan­ko­vics Mar­cell 11.00–12.00  Gel­lért Hotel, Zene terem 1114 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1. Veres Sán­dor Lász­ló kama­ra kiál­lí­tá­sa Vin­c­ze Angé­la beszél­get a tava­lyi élet­mű­dí­jas művésszel…

Continue Reading