2013. szeptember 29.

október 19. szombat

10.00-16.00  Nyitott fes­tő­mű­hely Művészek, ama­tőr fes­tők rész­vé­te­lé­vel – kor­osz­tá­lyi meg­kö­tés nél­kül 11.00-13.00  Karinthy Szalon 1111 Karinthy Frigyes u. 22.  Csontváry puzzle Interaktív mű­vé­sze­ti já­ték  gyer­me­kek­nek. 12.00  Sarok Pont’10  1111 Budapest, Bercsényi ut­ca 10-12.  Kiállítás pszi­chi­át­ri­ai be­te­gek mun­ká­i­ból 16.00 Szolnoki Galéria … Tovább