2013. szeptember 29.

október 20. vasárnap

11.00-13.00  Karinthy Szalon 1111 Budapest, Karinthy Frigyes ut­ca 22.  Csontváry puzzle in­ter­ak­tív mű­vé­sze­ti já­ték gyer­me­kek­nek 16.00  KULTI Szalon 1111 Budapest, Szent Gellért  tér 1-3.  „Látomástól az al­ko­tá­sig”  Csontváry Kosztka Tivadar mun­kás­sá­ga a pszi­cho­bi­og­rá­fia tük­ré­ben Közreműködik: Dr. Kőváry Zoltán kli­ni­kai szak­pszi­cho­ló­gus … Tovább