október 20. vasárnap

11.00–13.00  Karin­thy Sza­lon 1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes utca 22.  Csont­váry puzzle inter­ak­tív művé­sze­ti játék gyer­me­kek­nek 16.00  KULTI Sza­lon 1111 Buda­pest, Szent Gel­lért  tér 1–3.  „Láto­más­tól az alko­tá­sig”  Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar mun­kás­sá­ga a pszi­cho­bi­og­rá­fia tük­ré­ben Köz­re­mű­kö­dik: Dr. Kőváry Zol­tán kli­ni­kai szak­pszi­cho­ló­gus 16.00  REÖK Palo­ta 6720 Sze­ged, Tisza Lajos krt. 56. Doye­nek…

Continue Reading