szeptember 29, 2013

október 20. vasárnap

11.00–13.00  Karin­thy Sza­lon 1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes utca 22.  Csont­váry puzzle inter­ak­tív művé­szeti játék gyer­me­kek­nek 16.00  KULTI Sza­lon 1111 Buda­pest, Szent Gel­lért  tér 1–3.  „Láto­más­tól az alko­tá­sig”  Csont­váry Kosztka Tiva­dar mun­kás­sága a pszi­cho­bio­grá­fia tük­ré­ben Köz­remű­kö­dik: Dr. Kőváry Zol­tán kli­ni­kai szak­pszi­cho­ló­gus 16.00  REÖKTovább