szeptember 29, 2013

október 21. hétfő

17.00  Prest­ige Galé­ria Buda­pest, Falk Miksa u. 7. Mini­ké­pek — 100 festő közös kiál­lí­tása Meg­nyitja: dr. Feledy Balázs művé­szeti író novem­ber 12-ig