október 22. kedd

19.00  Róth Mik­sa Emlék­ház 1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26. I. eme­let: „Bal­la­da” – Kor­társ üveg­festészeti kiál­lí­tás Fel­kért üveg­mű­vé­szek II. eme­let: Élet­vo­nal  A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa Köszön­tőt mond: Len­csés Ida, Ferenczy-díjas kár­pit­mű­vész, kurá­tor Meg­nyit­ja: Dvorsz­ky Hed­vig művé­szet­tör­té­nész Nyit­va tar­tás: K-V: 14–18 órá­ig 2013. novem­ber 10-ig

Continue Reading