szeptember 29, 2013

október 22. kedd

19.00  Róth Miksa Emlék­ház 1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26. I. eme­let: „Bal­lada” – Kor­társ üveg­festészeti kiál­lí­tás Fel­kért üvegmű­vé­szek II. eme­let: Élet­vo­nal  A Magyar Kár­pitmű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tása Köszöntőt mond: Len­csés Ida, Ferenczy-díjas kár­pitmű­vész, kurá­tor Meg­nyitja: Dvor­szky Hed­vig művé­szet­tör­té­nész Nyitva tar­tás: K-V: 14–18 óráig novem­ber 10-ig