Vidéki csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 29. vasár­nap Bala­to­ni Múze­um 8360 Keszt­hely, Múze­um u. 2. Az arc epi­fá­ni­á­ja. Maga — muto­ga­tás Buk­ta Nor­bert és tanít­vá­nya­i­nak kiál­lí­tá­sa. Meg­nyit­ja: Dr. Gáj­er Lász­ló római kato­li­kus pap Nyit­va tar­tás: 2013. októ­ber 31-ig: K-V 10–18 órá­ig 2013. novem­ber 1-től decem­ber 14-ig K-Szo 9–17 órá­ig 2013. decem­ber 14-ig OKTÓBER 11. pén­tek…

Continue Reading