2013. szeptember 29.

Vidéki csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 29. va­sár­nap Balatoni Múzeum 8360 Keszthely, Múzeum u. 2. Az arc epi­fá­ni­á­ja. Maga – mu­to­ga­tás Bukta Norbert és ta­nít­vá­nya­i­nak ki­ál­lí­tá­sa. Megnyitja: Dr. Gájer László ró­mai ka­to­li­kus pap Nyitva tar­tás: ok­tó­ber 31-ig: K-V 10-18 órá­ig no­vem­ber 1-től de­cem­ber 14-ig K-Szo … Tovább