Főrendezvény három generáció kiállítása

Élő Magyar Festészet- Három gene­rá­ció kiál­lí­tá­sa Bál­na Buda­pest ( 1093 Buda­pest, Fővám tér 11–12.) 2014. októ­ber 19-november 02. Meg­nyi­tot­ta: Don­csev  And­rás a MTVA kul­tu­rá­lis főszer­kesz­tő­je A kiál­lí­tást mél­tat­ta: Antall Ist­ván a Magyar Rádió iro­dal­mi szer­kesz­tő­je A meg­nyi­tó ünnep­ség alkal­má­ból köz­re­mű­köd­tek a Magyar Nem­ze­ti Szín­ház művé­szei: Bakos-Kiss Gábor, Olt Tamás, Szor­csik…

Continue Reading