Vízállás jelentés – Művészcsoport kiállítása

2017. októ­ber 27 — decem­ber 27. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 27. 18.30 Helye: Lám­pás Étte­rem és Galé­ria (2072 Zsám­bék, Magyar utca 29.) Meg­nyit­ja: Kecs­kés Lász­ló Csong­rád Város Kép­ző­mű­vé­sze­té­ért Ala­pít­vány elnö­ke Kiál­lí­tó művé­szek: Basa Ani­kó fes­tő­mű­vész B. Raunio Maria fes­tő­mű­vész Eszik Ala­jos gra­fi­kus­mű­vész Gál Lehel fes­tő­mű­vész Her­mann Zsó­fia fes­tő­mű­vész Hús Zol­tán fes­tő­mű­vész…

Continue Reading

A magyar festészet ünnepe

Ünne­pel­jünk együtt! Csat­la­kozz hoz­zánk!

Continue Reading

Szent Adalbert Központ 2016

Élő magyar fes­té­szet” — Magyar­or­szág három fes­té­sze­ti gene­rá­ci­ó­já­nak bemu­ta­tó­ja A Magyar Fes­té­szet nap­ja köz­pon­ti, fő ren­dez­vé­nye Szent Adal­bert Köz­pont (2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 10.) 2016. októ­ber 16-november 9.   A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szur­csik József Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi docen­se A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes, a…

Continue Reading

Rondella Galéria 2016

Üdvöz­let a sza­bad­ság­ho­zók­nak” orszá­gos pályá­za­ti kiál­lí­tás az 1956-os for­ra­da­lom és Mind­szenty bíbo­ros emlé­ké­nek szen­tel­ve Ron­del­la Galé­ria (2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.) 2016. októ­ber 16-november 9. Köszön­tőt mon­dott: Erdő Péter bíbo­ros, prí­más, esztergom-budapesti érsek A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Kont­sek Ildi­kó, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja Mind­szenty­ről meg­em­lé­ke­zett: Kovács Ger­gely, a Mind­szenty Ala­pít­vány…

Continue Reading

KOKAS IGNÁC

90 ÉVE SZÜLETETT KOKAS IGNÁC FESTŐMŰVÉSZ MIKOR A POSTÁS VARÁZSÜTÉSRE ELTŰNT a lép­cső­ház­ból, és csak egy jó óra múl­va, meg­nö­ve­ke­dett önbe­csü­lés­sel került elő, akkor tud­tuk, hogy Kokas Mes­ter volt az, aki őt behív­ta, hellyel és pálin­ká­val kínál­ta, hogy a mód­ját meg­ad­va, kicsit elbe­szél­ges­sen vele a világ dol­ga­i­ról. Egy olyan ház­ban,…

Continue Reading

EZ LENNE AZ ELSŐ

Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend. Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend. Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend. Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend. Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend. Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend. Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend.  

Continue Reading

2014 október 13

Kiál­lí­tás prog­ra­mok: 17:00 DUAL ART galé­ria, “Mini­ké­pek” kiál­lí­tás 17:00 Kör­men­di Galé­ria, Kemény Zol­tán kiál­lí­tá­sa

Continue Reading

MÁSODIK

Cras id rhon­cus diam. Pra­esent pharet­ra jus­to sed velit tem­pus, non pul­vi­nar tor­tor tem­por. Maece­nas ele­men­tum con­se­quat orci, eget fer­men­tum erat adi­pis­cing por­ta. Nunc et lor­em eu metus pre­ti­um ult­ri­ces.   

Continue Reading

Nvarius nibh sed dictum hendrerit

Don­ec lao­reet lacus ut sapi­en pla­ce­rat, ut moles­tie est moles­tie. Don­ec adi­pis­cing purus eget ult­ri­ces adi­pis­cing. Nul­lam tem­pus rhon­cus tel­lus eges­tas euis­mod. Nul­la sed feu­giat fel­is. Fus­ce moles­tie est nec mag­na ali­qu­et, nec tin­cid­unt erat fring­il­la. Inte­ger et sus­ci­pit erat. Nul­lam tris­ti­que ves­ti­bu­lum elit ac dapi­bus. Pha­s­el­lus fer­men­tum pla­ce­rat sem…

Continue Reading

Cras porttitor velit eu sem varius pulvinar

Ali­qu­am tris­ti­que, metus id rhon­cus sce­le­ris­que, arcu dolor volut­pat est, sed iacu­lis urna purus et fel­is. In in lec­tus pla­ce­rat diam vene­na­tis auc­tor a nec ligu­la. Sus­pen­dis­se gra­vi­da nisl a sapi­en sce­le­ris­que, vitae pharet­ra nibh faci­li­sis. Duis faci­li­sis tris­ti­que lor­em vel feu­giat. Cura­bi­tur eges­tas mau­ris at ipsum pul­vi­nar blan­dit. Cras…

Continue Reading