Klebelsberg Kultúrkúria

Átszellemített tár­gyak – Csoportos sík­plasz­ti­kai ki­ál­lí­tás
Klebelsberg Kúria (1028 Budapest, II. ke­rü­let, Templom ut­ca 2-10.)
2016. ok­tó­ber 20-november 6.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sipos Endre fes­tő­mű­vész, mű­vé­szet­fi­lo­zó­fus

Kiállító mű­vé­szek:
Albrecht Júlia, Atlasz Gábor, †Bakonyi Mihály, Bánkúti Emese, Barabás Márton, Baráth Fábián, B. Gömbös Ilona, Birkás István, Dréher János, Erdei Éva, Ficsór Sarolta, Fülöp Zoltán, Füriné Babits Ágnes, Gellért Marianna, Héder Mária Gabriella, Juhász Erika, Kasza László, Kelemen Kata, Kemenes Katalin, Kiss Etelka, Koppány Attila, Kovács Péter Balázs (KPB), Lencsés Ida, Lipcsey Judit, Magyar Józse, Mayer Berta, Miske Emő, M. Novák András, Nádler László, Olescher Tamás, †Paizs László, Piszkátor Ildikó, Réti Ágnes, Rómer Ilon, Serényi H. Zsigmond, Sipos Endre, Strissowszky Szilárd, Szarka Hajnalka, Székács Zoltán, Székely Móri Márta, Szkotniczky Péter

A fo­tó­kat ké­szí­tet­te: Török Gábor

This gallery contains 22 photos