Fő kiállítás — ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET 2017 — A HAL

2017. októ­ber 15 — októ­ber 27. Ide­je: 2017. októ­ber 15. 17 óra Helye: Bál­na Buda­pest (1093, Buda­pest, Fővám tér 11–12.) A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter Köszön­tőt mond: Rolf Beuting Mur­nau (D) város pol­gár­mes­te­re A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tás­ra kerül a „Víz” című…

Continue Reading