Alapítók — A Magyar Festészet Napját megálmodó és létrehozó festőművészeinek kiállítása

2017. októ­ber 22. Ide­je: 2017. októ­ber 22. 16 óra Helye: Pró­fé­ta Galé­ria (1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.) Köszön­tőt mond: Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN Ala­pít­vány elnö­ke Az ala­pí­tók­kal beszél­get: Dr. Feledy Balázs Elhang­za­nak vissza­te­kin­tő mél­ta­tá­sok az Ala­pít­vány elmúlt 15 évé­ből. Kurá­tor: Brá­da Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN Ala­pít­vány…

Continue Reading

Együtt élni műtárggyal, együtt élni festménnyel – Kerekasztal-beszélgetés

2017. októ­ber 27. 18.00 óra Kerekasztal-beszélgetés köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek rész­vé­te­lé­vel és a közön­ség bevo­ná­sá­val Helye: B32 Galé­ria és Kul­túr­tér (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.) Ide­je: 2017. októ­ber 27. 18.00 óra A beszél­ge­tést veze­ti: Feledy Balázs művé­sze­ti író Beszél­ge­tő part­ne­rek: Speng­ler Kata­lin műgyűj­tő Fehér Lász­ló Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész Laj­ta Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész,…

Continue Reading