Együtt élni műtárggyal, együtt élni festménnyel-Kerekasztal beszélgetés a Magyar Festészet Napján 1. rész

A kerek­asz­tal beszél­ge­tés köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek rész­vé­te­lé­vel és a közön­ség bevo­ná­sá­val 2017. októ­ber 27-én zaj­lott a B32 Galé­ria és Kul­túr­tér­ben (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.) A beszél­ge­tést Feledy Balázs művé­sze­ti író vezet­te. Beszél­ge­tő part­ne­rek: Speng­ler Kata­lin műgyűj­tő Fehér Lász­ló Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész Laj­ta Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, művé­sze­ti író Sch­nel­ler János művé­szet­tör­té­nész

Continue Reading