Csepel Galéria

“I. Csendélet Biennálé”
2014. ok­tó­ber 16. 17 óra
Kiál­lí­tás meg­nyitja: Bráda Tibor

Festészet Napja al­kal­má­ból meg­ren­de­zett I. Csendélet Biennáléra, nyil­vá­nos pá­lyá­zat alap­ján je­lent­kez­het­nek az al­ko­tók, a szak­mai zsű­ri el­bí­rá­lá­sa alap­ján dí­ja­zás­ban ré­sze­sül­nek.

Nyitva tar­tás: H-Cs: 9.00-16.00
P: 9.00-12.00
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. no­vem­ber 7-ig
1215 Budapest, Csete Balázs ut­ca 15.