Csepel Galéria

“I. Csend­élet Bien­nálé“
2014. októ­ber 16. 17 óra
Kiál­lí­tás meg­nyitja: Bráda Tibor

Fes­té­szet Napja alkal­má­ból meg­ren­de­zett I. Csend­élet Bien­ná­léra, nyil­vá­nos pályá­zat alap­ján jelent­kez­het­nek az alko­tók, a szak­mai zsűri elbí­rá­lása alap­ján díja­zás­ban részesülnek.

Nyitva tar­tás: H-Cs: 9.00–16.00
P: 9.00–12.00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. novem­ber 7-ig
1215 Buda­pest, Csete Balázs utca 15.