Deák 17 2016

Művé­sze­ti Isko­lá­sok című kiál­lí­tás
Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sá­gi Művé­sze­ti Galé­ria
(Buda­pest, Deák Ferenc utca 17.)
2016. októ­ber 19– októ­ber 29.
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta:
Gassama- Sza­bó Ber­na­dett művé­szet­tör­té­nész
A kiál­lí­tás házi­asszo­nya:
Kapo­si Dor­ka galé­ria­ve­ze­tő
http://www.deak17galeria.hu