Deák 17 2016

Művészeti Iskolások cí­mű ki­ál­lí­tás
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
(Budapest, Deák Ferenc ut­ca 17.)
2016. ok­tó­ber 19- ok­tó­ber 29.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta:
Gassama- Szabó Bernadett mű­vé­szet­tör­té­nész
A ki­ál­lí­tás há­zi­asszo­nya:
Kaposi Dorka ga­lé­ria­ve­ze­tő
http://www.deak17galeria.hu

 

 

Comments are closed.