Démuth Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Démuth Galéria, Siófok

Kiál­lí­tás cí­me: Képzeleteink vi­rá­ga
Kiál­lító művé­szek: Lantos Judit, Démuth Réka, Magyar Ágnes, Lovas Katalin, Rácz Péter, Somogyi Ferenc
Meg­nyitja: Démuth Pál, az is­ko­la ko­ráb­bi igaz­ga­tó­ja, rajz­ta­nár
Közreműködők: Gera Zoltán, gi­tár­mű­vész

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 22.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 8.

Nyitva tar­tás:
H-P: 10.00-17:30
SZ: 10.00-14.00
V: Zárva

8600 Siófok Hock János köz 2/8