Kiál­lí­tás hely­színe: Démuth Galé­ria, Sió­fok

Kiál­lí­tás címe: Kép­ze­le­te­ink virá­ga
Kiál­lító művé­szek: Lan­tos Judit, Démuth Réka, Magyar Ágnes, Lovas Kata­lin, Rácz Péter, Somo­gyi Ferenc
Meg­nyitja: Démuth Pál, az isko­la koráb­bi igaz­ga­tó­ja, rajz­ta­nár
Köz­re­mű­kö­dők: Gera Zol­tán, gitár­mű­vész

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 22.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 8.

Nyit­va tar­tás:
H-P: 10.00–17:30
SZ: 10.00–14.00
V: Zár­va

8600 Sió­fok Hock János köz 2/8