Doye­nek és fia­ta­lok fes­té­szeti kiállítása

2013.október 20-november 3.

REÖK PALOTA (6720 Sze­ged, Tisza Lajos krt. 56.)
Doye­nek és fia­ta­lok fes­té­sze­ti kiál­lí­tá­sa 
Szak­mai díj­át­adó ünnep­ség
Meg­nyi­tot­ta: Nagy Imre a Tor­nyai János Múze­um és Köz­mű­ve­lő­dé­si Köz­pont igaz­ga­tó­ja
Köz­re­mű­kö­dött: Lőrinsz­ky Atti­la nagy­bő­gő­mű­vész
Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes