Dzsámi Múzeum

Fény­bri­gád és meg­hí­vot­tai”
Üveg­fes­té­sze­ti kiál­lí­tás
Dzsá­mi Múze­um (2500 Esztergom,Berényi Zsig­mond u.18.)
2016. októ­ber 16- novem­ber 15.
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sze­ke­res­né Czi­ne­ge Erzsé­bet a Dzsá­mi Múze­um igaz­ga­tó­ja
Köz­re­mű­kö­dött: Móra Erzsi és Gál Gábor