Dzsámi Múzeum

„Fénybrigád és meg­hí­vot­tai”
Üvegfestészeti ki­ál­lí­tás
Dzsámi Múzeum (2500 Esztergom,Berényi Zsigmond u.18.)
2016. ok­tó­ber 16- no­vem­ber 15.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szekeresné Czinege Erzsébet a Dzsámi Múzeum igaz­ga­tó­ja
Közreműködött: Móra Erzsi és Gál Gábor

Comments are closed.